W lutym 2018 roku zakończono badania konserwatorskie.  W trakcie wykonywania badań ustalono zróżnicowaną stratygrafię i znaczne różnice
w warstwach technologicznych występujących na powierzchniach ścian, sklepień i detali architektonicznych  poszczególnych pomieszczeń oraz w obrębie samych pomieszczeń.
W czasie wykonywania  badań stwierdzono, że różnice w wyglądzie  makroskopowym warstw malarskich oraz tynków z okresu klasztoru cysterek w stosunku do tychże warstw wprowadzonych do wnętrz remontowanych po przejęciu obiektu przez zakon boromeuszek są nieznaczne
i niejednokrotnie nieoczywiste.   Przyczyną jest zarówno ewidentne etapowanie prac budowlanych
i remontowych (przynajmniej remontowych XIX/XX w)

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu mamy zaszczyt zaprosić na

KONFERENCJĘ INAUGURUJĄCĄ PROJEKT:

Konserwacja i rewitalizacja pocysterskiego klasztoru w Trzebnicy – Pomnika Historii, celem poszerzenia oferty turystyczno–kulturalnej – Etap I

Realizowanego w ramach:

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

 

Dnia 8 maja 2017 roku została podpisana umowa pomiędzy Kongregacją Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza   w Trzebnicy  a Ministerstwem Kultury I Dziedzictwa  Narodowego na dofinansowanie projektu pn. Konserwacja i rewitalizacja pocysterskiego klasztoru w Trzebnicy – Pomnika Historii, celem poszerzenia oferty turystyczno – kulturalnej – Etap I realizowanego z funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.